Vidaus tvarkos taisyklės

0
0
0
s2smodern

Kaimo turizmo sodybos „Frankava“ vidaus tvarkos taisyklės

Šios taisyklės sukurtos tam, kad būtų galima užtikrinti tvarką, visapusiškai apsaugoti Jus ir Jūsų turtą, vienodas teises ir poilsio sąlygas visiems sodybos svečiams, išvengti nemalonių nesusipratimų bei skaudžių pasekmių.

Sodybos teritorijoje sodybos svečiai gali naudotis:

 • pagal susitarimą ir apmokėjimą: laužaviete (nuo 20 Eur su malkomis), papildomomis malkomis (5 Eur), paviljonu (45 Eur), sale (45 Eur), žvejoti ar plaukioti valtimi (privaloma įsigyti leidimą; valties nuoma – 3 Eur/h, 15 Eur/diena).
 • sporto aikštele nemokamai (esant daugiau svečių, naudojimosi sporto aikštele laikas turi būti suderinamas su kitais svečiais, nepavykus – su sodybos šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu;
 • vaikų žaidimo aikštele nemokamai;
 • svečiai gali maudytis ežere tik įsitikinę savo saugumu ir tam skirtose vietose, taip pat atkreipti dėmesį į gylį nurodančius ženklus.

Sodybos svečiai privalo:

 • atvykę į sodybą, sumokėti pilną sumą už paslaugas, o po suteiktų kompleksinių kaimo turizmo paslaugų, pridavus naudotas patalpas, paimti iš sodybos šeimininkų ar jų įgalioto asmens griežtos atskaitomybės buhalterinius dokumentus (svečiams, neišbuvus nustatyto nuomos laiko, šeimininkai neprivalo grąžinti dalies mokesčio už neišbūtą laiką);
 • atvykti nuo 14:00 (nebent iš anksto susitariama kitaip);
 • išvykti iki 12:00 (nebent iš anksto susitariama kitaip);
 • susipažinti su priešgaisrinės saugos ir saugaus elgesio bei vidaus tvarkos taisyklėmis;
 • pateikti asmens tapatybės dokumentą ir užsiregistruoti svečių registracijos žurnale (jei nėra sudaroma Paslaugų sutartis), sodybos šeimininkai pasilieka teisę nepriimti / neišnuomoti patalpų / nesuteikti kitų paslaugų nepilnamečiams, atvykusiems be tėvų / globėjų;
 • užsisakius papildomas mokamas paslaugas sodyboje, už jas iš karto sumokėti;
 • prieš išvykstant iš sodybos priduoti naudotas patalpas aptvarkytas, švarias (iešmus / kepimo groteles po naudojimo privaloma išplauti, palikus minėtus įrankius neplautus – bauda 10 Eur), ir dalyvauti atiduodant naudotas patalpas bei materialines vertybes sodybos šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui. Už sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes atsiskaityti iš karto, priduodant patalpas;
 • saugoti gamtą ir taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją;
 • savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems sodybos svečiams ramiai ilsėtis ir naudotis bendromis patalpomis bei sodybos teritorija;
 • savo asmeninius daiktus laikyti tik savo išnuomotame namelyje arba automobilyje (už asmeninių daiktų saugumą šeimininkai neatsako);
 • jei pas svečius atvyksta lankytojai, svečiai apie tai privalo informuoti sodybos šeimininkus arba įgaliotą asmenį;

Sodyboje draudžiama:

 • pastatų viduje rūkyti (bauda – 100 Eur);
 • pastatų viduje deginti žvakes, smilkinti smilkalus ir kita, t. y. draudžiama atvira ugnis (išskyrus židinį);
 • šiukšlinti sodybos teritorijoje (mėtyti lauke nuorūkas, tarą ir maisto atliekas ir kita);
 • laužyti medžius, skinti gėlynuose augančias gėles;
 • be suderinimo su šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu kūrenti sodyboje židinius (tik išklausius instruktažą), ar naudoti kitus prietaisus, išskiriančius atvirą ugnį, naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, fejerverkus ar petardas;
 • be suderinimo su šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu naudoti savo atsivežtus elektros prietaisus (šildymo krosnelės, muzikinė aparatūra ir kita);
 • atsivežti ir laikyti sodyboje šunis, kates ar kitus gyvūnus (bauda – 100 Eur). Svečiai, atsivežę augintinį, už augintinio padarytą žalą (svečių sveikatai ar turtui ir Sodybos turtui) LR įstatymų nustatyta tvarka atsako šeimininkai;
 • be šeimininkų ar jų įgalioto asmens pernešioti sodyboje esantį materialųjį turtą ir inventorių (pvz., vidaus baldų negalima naudoti lauke, lauko baldų – viduje, terasos ar kitus lauko stalus privaloma grąžinti į vietą, iš kurios paimta);
 • be suderinimo su šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu patiems imti malkas ir kitą inventorių;
 • maudytis, naudotis pirtimi ar kubilu esant apsvaigus nuo alkoholio ir / ar kitų narkotinių medžiagų (visa atsakomybė tenka pačiam asmeniui, jeigu asmuo nepilnametis – jo tėvams / globėjams);
 • leisti vaikams žaisti prie ežero, sporto aikštelėje, vaikų žaidimų aikštelėje ir kitoje sodybos teritorijoje be tėvų ar suaugusiųjų priežiūros (visa atsakomybė tenka vaikų tėvams / globėjams);
 • leisti vieniems vaikams ir nepilnamečiams irstytis valtimi, žvejoti, maudytis ežere, kubile ar pirtyje (visa atsakomybė tenka vaikų ir nepilnamečių tėvams / globėjams);
 • plaukioti valtimi ar žvejoti ežere nesuderinus su sodybos šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu;
 • lauke (taip pat pirtyje / kubile) naudoti kambariuose esančius rankšluosčius, antklodes, lovatieses, kėdes, stalus, indus ir kitą patalpų inventorių.

Svečių atsakomybė:

 • svečiai patys atsako už savo atsivežto maisto kokybę ir saugumą sveikatai;
 • svečiai visiškai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą (už padarytą žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka);
 • jei nuostoliai sodyboje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai / globėjai LR įstatymų nustatyta tvarka;
 • klientui ar jo vaikams susižalojus pačiam dėl savo neatsargumo ar drauge esančių svečių veiksmų, ar sužalojus savo turtą dėl savo neatsargumo, pačiam pažeidžiant saugaus poilsio ir sporto sąlygas, sodybos šeimininkai už tai neatsako;
 • už teikiamų paslaugų kokybę atsako sodybos šeimininkai ar jų įgaliotas asmuo pagal LR kaimo turizmo įstatymą.

Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės

Svečiai privalo:

 • tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros;
 • rūkyti tik tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas (pelenines);
 • malkas dėti tik tam skirtose vietose, per saugų atstumą, toliau nuo atviros ugnies;
 • kūrenantis židiniui, šašlykinei ar laužui nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis;
 • sodybos teritorijoje nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies tam neskirtose vietose (nemėtyti nuorūkų, nenaudoti atviros ugnies, nekurti laužo ir kita);
 • sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik gavus šeimininkų leidimą, tam skirtose vietose (šašlykinėse ar laužavietėse), ugnis privalo būti kūrenama ne arčiau negu 30 m nuo pastatų, ant nedegaus paviršiaus . Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies, ją būtina užgesinti;
 • vaikams maudytis, irstytis valtimi, žvejoti galima tik kartu su tėvais ar globėjais;
 • nelipti ir nesėdėti ant tvorelių ir turėklų, įrengtų pastatų terasose, balkonuose, laiptų bei ežero liepto;
 • elgtis taip, kad elgesys nesudarytų pavojaus savo ir kitų svečių sveikatai ir gyvybei pavojaus;
 • sportinius įrenginius ir kitą inventorių naudoti tik pagal paskirtį;;
 • už sodyboje keliamą triukšmą po 23.00 val. atsako pagrindinis grupės svečių užsakovas (paslaugos užsakovas);
 • už sodyboje esančių svečių supažindinimą su šiomis taisyklėmis atsakingas kaimo turizmo paslaugas užsakantis asmuo (svečių grupės atsakingas asmuo – pagrindinis užsakovas) ;
 • už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos teritorijoje ir namų viduje, laiptinėse, kieme, vaikų žaidimo aikštelėje, sporto aikštelėje, pirtyje, kubile, maudantis ežere ir kita yra atsakingi patys sodybos svečiai;
 • už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsakingi patys svečiai;
 • tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą;
 • pagrindinis sodybos ir papildomu paslaugų užsakovas įsipareigoja supažindinti kartu atvykusius sodybos svečius su priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai pilnai atsako už tai, kad esantys sodyboje poilsiautojai laikytųsi šių taisyklių. Taip pat yra atsakingas sodybos šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui ir užtikrina nustatytą tvarką ir privačios valdos sampratą sodybos teritorijoje.

Mes Aukštadvaryje!

worldmap

Dovanų kuponas

Mūsų sodyboje galite įsigyti dovanų kuponą